Divemaster

NDL DIVEMASTER

Đây là bước chuyên nghiệp đầu tiên trong lặn bình khí.

In order to enroll, a  diver requires a certificate NDL Diveleader or equivalent. The diver who has successfully completed the course Divemaster NDL has an opportunity to work in the dive industry as a dive guide, assist the instructor during the course, and carry out test dives.

Để tham gia khóa học này, cần phải được chứng nhận là Lặn Chỉ Huy NDL (Diveleader) hoặc tương đương. Người lặn sau khi hoàn thành khóa học Divemaster sẽ có cơ hội làm việc trong nghành công nghiệp lặn với vị trí là hướng dẫn viên lặn, hỗ trợ instructor trong suốt khóa học và thực hiện các ca lặn thử.

* Các khóa thực tập – làm việc và được huấn luyện ở trung tâm lặn, từ 2 đến 4 tháng. Đó là thời gian hợp lý để có đầy đủ kinh nghiệm và học tất cả về thực hành, không chỉ từ sách vở. Mọi câu hỏi về khóa thực tập này, vui lòng liên hệ qua mail amigosdivers@gmail.com

Giá: $0/người.

Đặt chuyến đi của bạn trước
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để có 10% giảm giá.

BACK