Khóa thực tập là một chương trình, hoàn thành khóa học trong vài tháng, học viên được huấn luyện để lặn, làm việc và phát triển các kỹ năng, và kết quả của khóa huấn luyện là trở thành divemaster hoặc instructor.
Bạn có thể bắt đầu khóa thực tập từ vị trí hoàn toàn không có kinh nghiệm, hoặc có các chứng chỉ trước đó. Cấp độ chứng chỉ của bạn từ lúc bắt đầu sẽ cho biết thời gian huấn luyện.

Quá trình dựa trên các cấp độ sau: Cơ bản Open Water, Advance Tăng Cường, Cứu hộ, Divemaster, Instructor. Thời gian huấn luyện thông thường mất 2-4 tháng.

Lợi ích của khóa thực tập với Amigos:

  • Amigos Divers là một trong những trung tâm lặn lớn nhất Đông Nam Á
  • Được huấn luyện bởi những instructor giàu kinh nghiệm
  • Các chuyến đi lặn và huấn luyện hàng ngày trong điều kiện tốt với khách hàng thực sự
  • Điều kiện ưu đãi khi huấn luyện: chỉ trả những khoản chi phí cần thiết, không cần phải mua quá nhiều sách vở, những thiết bị không cần thiết.
  • Với những ứng viên có thành tích tốt trong học tập và thực hành, có thể được nhận vào làm ở Amigos Divers

Mọi thắc mắc về chương trình này, vui lòng gửi email đến : amigosdives@gmail.com

Получите подробную информацию у наших сотрудников

BACK