KHÓA HUẤN LUYỆN INSTRUCTOR NDL

Khóa học Instructor có thể được tham gia bởi trợ lý Instructor NDL, divemaster NDL, cũng như các divemaster, instructor ở các tổ chức tương đương được cấp chứng nhận. Học viên ít nhất 18 tuổi và có 60 ca lặn.

Giá: $0/người.

Đặt chuyến đi của bạn trước
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để có 10% giảm giá.

CHUYỂN QUA NDL

Dạy theo hệ thống NDL

Để trở thành instructor NDL, bất cứ ứng cử viên nào cũng phải qua được khóa Chuyển Giao. Khóa học này được hướng dẫn bởi các instructor cấp 3 trong 4 ngày hoặc hơn.

Giá: $0/người.

Đặt chuyến đi của bạn trước
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để có 10% giảm giá.

BACK