Cho người mới bắt đầu

Khóa Bắt Đầu NDL — Người lặn bình khí

Trong khóa học này học viên học những kiến thức cơ bản về lặn.  Sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp bằng Người Lặn Bắt Đầu NDL, được phép lặn với sự hướng dẫn của một người lặn chuyên nghiệp (divenmaster hoặc instructor ) ở độ sâu tối đa là 12m

Sau khóa học này, học viên có thể tiếp tục chương trình huấn luyện để cải thiện kỹ năng trong khóa Cơ Bản Open Water NDL
Trẻ em từ 10-14 tuổi chúng tôi giới thiệu chương trình Lặn Thiếu Niên NDL

Giá: $0/người.

Đặt chuyến đi của bạn trước
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để có 10% giảm giá.

Người Lặn NDL — Khóa Cơ Bản Open Water

Khóa lặn Cơ Bản Open Water, là khóa phổ biến nhất thế giới ! Hầu hết những người mới bắt đầu trải nghiệm tham gia khóa học này.
Trong khóa học này học viên học về kỹ năng lặn cơ bản. Sau khi hoàn thành các kỹ năng, người lặn được cấp bằng Cơ Bản Open Water NDL và sẽ được phép lặn ở độ sâu 18m với một bạn lặn, không cần sự hỗ trợ của một người lặn chuyên nghiệp.

Độ sâu tối đa là 18m

Tăng cường kỹ năng lặn bằng cách tham gia các khóa học đặc biệt tiếp theo: khóa Tăng Cường NDL, khóa Cứu hộ, khóa Cân Bằng Chuyên Nghiệp.

Trẻ em từ 10-14 tuổi được huẩn luyện chương trình Lặn Thiếu Niên NDL ( độ sâu tối đa 12m, sau 15 tuổi được thay thế bằng chứng chỉ Người Lặn Bắt Đầu NDL )

Giá: $0/người.

Đặt chuyến đi của bạn trước
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để có 10% giảm giá.

BACK