Dành cho người lặn có kinh nghiệm

Khóa Tổng Quát NDL – Khóa Tăng Cường

Nếu bạn đã được cấp chứng chỉ lặn và muốn phát triển thêm các kỹ năng lặn, lặn sâu hơn, điều hướng độc lập dưới nước, phát triển khả năng cân bằng và thuần thục lặn đêm, chào mừng đến với Khóa Tăng Cường.

Khóa học Tăng Cường NDL bao gồm 3 bài học lý thuyết và thực hành về lặn ở khóa cơ bản Open Water.
Lặn đêm với đèn.

Lặn ở độ sâu 18-30m
Điều hướng dưới nước sử dụng các dấu hiệu địa hình tự nhiên và com pa

Sau khi hoàn thành khóa học bạn sẽ được chứng nhận bằng Lặn Tăng Cường NDL, cho phép bạn lặn tới độ sâu 30m với một bạn lặn.

Giá: $0/người.

Đặt chuyến đi của bạn trước
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để có 10% giảm giá.

Khóa Tăng Cường Tổng Quát NDL

Khóa học tăng cường thêm 3 kỹ năng đặc biệt của NDL ( lặn, lặn đêm và điều hướng dưới nước )

Extensive training in 3 NDL specialties (diving, night diving and underwater navigation).

Chứng chỉ Khóa Tăng Cường Tổng Quát NDL cho phép:

  • Điều hướng hiệu quả dưới nước khi lặn
  • Tăng sự an toàn và thoải mái khi lặn đêm
  • Tăng sự an toàn và thoải mái khi lặn sâu
  • Độ sâu tối đa được đề nghị là 40m
Giá: $0/người.

Đặt chuyến đi của bạn trước
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để có 10% giảm giá.

BACK