Lặn Snorkeling (chân vịt, mắt kính, ống thở) $45
Chụp hình dưới nước $30
Quay phim dưới nước (Đoạn phim chuyên nghiệp dài 20 phút. Chất lượng DVD) $100
1 Ca lặn thử (huấn luyện viên 1 kèm 1, không cần kỹ năng, độ sâu 6m, 30 phút). $60
Khám phá lặn bình khí – Đây là bài học đầu tiên của khóa học lặn cơ bản Open Water, 2 ca lặn với huấn luyện viên, độ sâu nhất là 6m, và sau khi hoàn thành được cả 4 kỹ năng, lặn được xuống 12m trong ca lặn thứ hai, tổng thời gian lặn là 45-60 phút. Nếu bạn có mong muốn tiếp tục khóa học với khóa cơ bản Open Water đầy đủ thì khóa Khám Phá lặn bình này sẽ được tính là ngày đầu tiên và giá sẽ được trừ vào khóa học cơ bản $115
Dành cho người lặn đã có bằng chứng nhận. – 2 ca lặn với hướng dẫn viên. Chi phí thuê thiết bị không tính vào giá. $70
Thuê thiết bị lặn với người hướng dẫn lặn. Mồm thở, BCD, đồ lặn, mắt kính, bình khí, chì $20
Lặn đêm ( 1 ca ) $60
Thuê cano cho lặn đêm $90
Khóa học lặn chuyên nghiệp – Khóa cân bằng, bao gồm 2-3 ca lặn, 1-2 ngày ( tùy thuộc vào hệ thống khóa học ) $220
Khóa cơ bản Open Water (SSI, PADI, NDL) – khoá học mở đầu, được huấn luyện trong 3 ngày. Bằng cấp được cho phép lặn ở bất cứ quốc gia nào ở độ sâu 18m. +1 ca lặn khuyến mãi thêm !!! $420
Khóa học Tăng cường Advance (SSI, PADI, NDL) – một khóa học để cải thiện và tăng cường các kỹ năng. Thời gian 2-3 ngày. Bằng cấp cho phép lặn ở bất cứ quốc gia nào tới độ sâu 30m. +1 ca lặn khuyến mãi thêm !!! $420
Khóa học Cứu Hộ (PADI, NDL). Bao gồm 4-6 ca lặn, 3-4 ngày $450
Khóa học Sơ Cứu. Chỉ học ở lớp, 1 ngày $220
Khóa Lặn sâu. Bao gồm 2-4 ca lặn, 1-2 ngày ( Tùy thuộc vào hệ thống khóa học ) $220
Khóa học bình Nito. Bao gồm 2 ca lặn, 1-2 ngày ( Tùy thuộc vào hệ thống khóa học ) $220
Khóa Divemaster (NDL, SSI). $900
Khóa Divemaster – 1 tháng huấn luyện bao gồm ít nhất 50 ca lặn. $1500
Khóa Divemaster – huấn luyện và làm việc 3-4 tháng $350
Khóa Instructor (NDL). Bao gồm khóa học ITC 8-12 ngày và thêm 2-5 ngày kì thi IE ( Tùy thuộc vào hệ thống khóa học ) $1500
Khóa Instructor (SSI). Bao gồm khóa học ITC 8-12 ngày và thêm 2-5 ngày kì thi IE ( Tùy thuộc vào hệ thống khóa học ) $2400
Khóa học Lặn tự do Cấp 1 và cấp 2. 3 ngày $350

Đặt khóa học trực tuyến giảm giá 10%. Giảm giá tới 50% cho các nhóm!

BACK